Het Leven Vande H. Maghet Geertrvyt Abdisse Tot Eisleben : Als Eenen Invloedt Der Godtsdientigheyt, Ende Godtvrvchtigheyt, Hier wortse ghesien lieffelijck rustende onder de schaduwe vande Seraphische vlogelen der [...] / [Gertrudis de Helfta.] Ouer-ghestelt uyt den Latijne in nederlandtsche tale, door C. D. VV. T'Hantvverpen : Verdussen, [1607]
Content