Thomas, Abu: Photon pair sources in periodically poled Ti:LiNbO3 waveguides. 2011
Inhalt