Præco Mastigophilvs. Das ist: Jacob Heilbronners Prædicanten zu Newburg an der Donaw grosse Liebe/ vnnd jnbrünstige Andacht gegen der Zucht/ Disciplin/ [...] / Lateinisch beschriben durch Iacobvm Gretservm, Teutsch durch Conradvm Vetter/ beyde der Societet Iesv Priestern. Ingolstadii : Angermeyer, 1608
Content