Ceremonien Van Den Heylighen Dienst Der Misse Bethoont Vyt De H. Schriftvre Ende De HH. Ovt-Vaders vande eerste 400. ende volghende jaeren / Door Den Eerw. P. Cornelius Hazart Priester der Societeyt Iesu. Antwerpen : Cnobbaert, 1661
Content