Goddelijcke Instellinghe Vande Oor-Biechte / Verthoont Door den Eerw. Pater Cornelivs Hazart, Priester der Societeyt Iesv. Antwerpen : Cnobbaert, 1663