Cerimonien Vande Heylighe Roomsche Kercke Raeckende De Processien, De Pelgrimagien, Het Vvy-Water Ende Begravenisse : Alles over-een-komende Met De H. Schritvre, Ende Met De HH. Ovtvaders vande eerste 400. jaeren / Door den Eerw. P. Cornelivs Hazart Priester der Societeyt Iesv. Antwerpen : Cnobbaert, 1669

Content