De Commvnie Onder Eene Ghedaente Alleen Wort Bevesticht Vyt De H. Schriftvre, Ende eyghen gront-reghelen der Calvinisten / Door P. Cornelivs Hazart Priester der Soc. Iesv. Antwerpen : Cnobbaert, 1670