Waerachtighe Offerhande Des Nieuwen Testaments Dat Is Het H. Sacrificie Der Misse : Bevesticht Vyt de Schrifture, Oudtvaders, en reden / Door P. Cornelivs Hazart, Priester der Societeyt Iesv. Antwerpen : Cnobbaert, 1670