Van de verueerlicke || aenstaende tyt endechristes de ons onseker is van iare || to iare[n] daer vele mensche[n] nicht op en dencke[n] vn[n] to har=||ten [...] : als Christus Jesus beclaget in den hilghen || eua[n]gelio/ dat de menschen nicht voersichtich en sullen || wesen in den strenge[n] dagen des heren/ daer [...]. [Deventer] : [Paffraet], 1524