Leven Ende Deughden Vande Vveerdighe Agnes Van Heilsbagh Gheestelycke Dochter Onder de bestieringhe der Societeyt Iesv / Door eenen Priester der selve Societeyt [Daniel Huysmans]. T'Antwerpen : By Michiel Knobbaert, by het Professen-huys der Societeyt Jesu, in S. Peeter, 1691

Content