Kort Begryp Des Levens Ende Der Devghden Vande Weerdighe Joanna van Randenraedt Geestelycke Dochter Onder de Bestieringhe der Societeyt Iesu / Door eenen Priester der selve Societeyt. T'Antwerpen : By Augustinus Graet, 1690
Content