Catechismvs, Dat is, De Christelijcke leeringhe/ in maniere van t'samen-sprekinghe tusschen den Meester ende den Discipel / Deur Franciscvm Costervm Priester der Societeyt Iesv. T'Antvverpen : Plantin, 1607
Content