Het Leven Der HH. Maeghden Die Van Christvs tijden tot dese eeuwe Inden Salighen Staet Der Svyverheydt inde Wereldt gheleeft hebben : Met Een Cort Tractaet vanden Maeghdelycken Staet / Door Heribertvs Ros-Weydvs Priester der Societeyt Iesv. T'Antwerpen : Cnobbaert, 1626
Content