Quotidiana Christiani Militis Tessera : Qua Homo Fugiens mala, è servitute manu mittitur: Faciens bona, ad libertatem manu-ducitur / Auctore R. P. Guilielmo Stanihursto, è Societate Jesu. Coloniæ Agrippinæ : Demen, 1710
Content