Christelyke Leeringhe Der Biechte : Oft Troost der ellendighe sondaren, ghetrocken wt de Bermhertigheyd Godts ... / Wt-ghegheven Door Franciscus van Leeuw Roomschen Catholyken Bicht-Vader. Yperen : de Backer, 1681
Content