Waerachtighe Historie Van de Martelaers Van Gorcom : Meesten-deel al Minder-broeders/ die veur het Catholijck gehlooue van de ketters ghedoodt zijn inden iaere onses Heeren/ M. D. LXXII. / Eerst beschreuen in't Latijn, deur VVillem Estivs Hessel-Sone, Doctor inde H. Godtheydt inde Vniuersiteyt van Douay. Ende nu in onse Duytsche taele ouer-gheset deur B. Willem Spoel-Bergh Gardiaen der Minder-broeders binnen Mechelen. Antwerpen : Plantinus, 1604
Content