Het Gheopent Christendom / Van P. Cornelivs Hazart Priester der Societeyt Iesu, Ghestelt Teghen Het Gheopende Tvrckdom Van S. O. Predikant. T'Antwerpen : Cnobbaert, M. DC. LXIV.
Content