Een Nieuw Ende Vremt Monster Strydende : Nameliick teghen de Transsubstantiatie / Eerst te voorschijn ghekomen in Vranckryck Door eenen onbekenden Calvinistischen Predicant, Ende daer-naer op-ghevoedt In Hollandt Door Eenen Sekeren Gedeon De Covrcelles VVordt nu te niete ghedaen Door P. Cornelivs Hazart, Priester der Societeyt Iesv. Antwerpen : Knobbaert, 1669