Leeringhe Van Den H. Jacobvs Apostel, Raekende De Heylighe Olye der Sieken, Ofte Het H. Olyssel / Vyt-gegeven Door den Eerw. P. Cornelivs Hazart Priester der Societeyt Iesv. Antwerpen : Knobbaert, 1661

Content