Vriendelycke T'Saemen-Spraeck Tusschen D. Ioannes Schvler Predicant tot Breda, Ende P. Cornelivs Hazart Priester der Societeyt Jesv : Over een seker Schrift, aengaende de Reliquien, Pelgrimagien &c. / In't licht ghegheven door den voorseyden P. Cornelius Hazart. Antwerpen : Knobbaert, 1661