Hazart, Cornelius: Resolvtie Van P. Cornelivs Hazart, Priester der Societeyt Iesu : Over een seker Casvs, Raeckende de vastigheydt des Gheloofs, Hem toe-ghesonden uyt Hollandt den 30. Iulij, 1662. Antwerpen : Knobbaert, 1662