Sot Uyt De Mauw Dat is Arent Montanus. : Geuschen Predikant Binnen Schoonhoven Wederom Op De Been Met sijn Iapansche ghesantschappen / Onlanckx ghedruckt t' Amsterdam by Iacob van Meurs. Wordt tot spot ghestelt, en wederleydt, Door P. Cornelivs Hazart Priester der Soc. Iesv. Antwerpen : Knobbaert, 1670