Vreughden-Bedryf Van 'T Gravw Ende Mis-Noeghen Vande Nevs-Wyse Der Stadt Dordrecht : Over het Pasquilleken van hunnen Predikant, Ghenoemt Den Antwerpschen Uyl / Beschreven Door P. Cornelivs Hazart Priester der Soc. Iesv. Antwerpen : Knobbaert, 1671