Hazart, Cornelius: Redelycke Handelinghe Van Cornelius Hazart Priester der Societeyt Jesu : Met den Autheur vanden Roomschen Uylspiegel Ende Met Arnoldus Montanus Voorstander ende Patroon van Wilhem Steerling Over Het Ootmoedich Versoeck Dat sy [...]. Antwerpen : Cnobbaert, 1672