Frauenförderplan des Paderborn Center for Parallel Computing (PC 2) der Universität Paderborn : vom 24. Juni 2014. Paderborn : Präsidium der Univ., 2014