Beelden-Dienst Ende Vasten Met Haere Ceremonien Soo Sy Ghebrvyckt Worden Vande H. Roomsche Kercke Bevestight Met De H. Schriftvre Ende De HH. Ovt-Vaders [...] / Door Den Eerw. P. Cornelius Hazart Priester der Societeyt Iesu. T'Antwerpen : Cnobbaert, 1664
Content