Sots-Caproen Met Verscheyden Bellen Behanghen Ende Gheschoncken Voor Een Nievw Iaer Aen Arent Montanvs Ghevschen Woorden-Dienaer Tot Schoonhoven / Door P. Cornelivs Hazart, Priester der Societeyt Iesv. Antwerpen : Knobbaert, 1669