Hazart, Cornelius: Bedenckingen Voor Mynheer Daniel Van Hengel Predikant der genoemde Ghereformeerde tot Uytrecht hem toe-ghesonden Van Pater Cornelius Hazart Priester der [...] : Over een Seker Schrift onlancx in 't licht ghegheven door den Vooseyden Heere van Henghel met desen tijtel Beknopte Weegschael &c. Antwerpen : Knobbaert, 1676