Sponsvs Sangvinvm / Vertoont in xx. Meditatien Door den Eerw: Heere Michiel Sachmoorter Lice[n]tiaet inder Godheyt, Pastoor van S. Marten t' Eckergem binnen Gent. T'Antwerpen : Wolsschaten, [1641]
Content