Onos Pros Ten Lyran Dat Is Den Ezel Op D' Harpe Ofte Lyere : Dit wordt recht gheseyt van de ghene, die sich met eene konste bemoeyen daer se geen verstant van en hebben. Joannes Sartorivs. Adag. Chiliade. I. pag. [...] / Ten Toone Ghestelt Door P. Cornelivs Hazart Priester der Soc. Iesv. Antwerpen : Knobbaert, 1671