D. Daniel Van Hengel Predikant Der ghenoemde-Ghereformeerde tot Vytrecht, Opgheweghen In Syn Eyghen VVeeg-Schale Ende Bevonden Te Licht Te Syn / Door P. Cornelivs Hazart Priester der Societeyt Iesv. Antwerpen : Knobbaert, 1677