Het Paradys Der Gheestelycke en Kerckelycke Lof-Sangen, Op de principaelste Feest-daghen des gheheelen Jaers / Gheplant door Salomonem Theodotvm, Licentiaet in der H. Godtheydt. T'Antwerpen : H. Aertssens, 1638
Content